lider w instalacjach bezprzewodowych
FaceBook SkyPe YouTube Allegro.pl szukaj nas:

e-slajd projekt

powstał z chwilą pojawienia się na rynku 42 calowych monitorów plazmowych. Tradycyjne slajdy zostały zastąpione plikami cyfrowymi .jpg.

W ten sposób został przygotowany cały Śpiewnik Kościelny ks. Jana Siedleckiego. Wiązało się to z ogromną pracą, gdyż każda zwrotka pieśni musiała znaleźć się na jednym zdjęciu. Trud został nagrodzony poprzez uznanie użytkowników. Oprócz tekstów do e-slajd projektu weszły cyfrowe reprodukcje obrazów autorstwa Fernando Monzio Compagnoni wydrukowane w Biblii Ilustrowanej wydanej przez Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Olsztynie 1997 roku. W ten sposób osiągnęliśmy  w prosty sposób to co wymagało dużego wysiłku metodą tradycyjną - mogliśmy wyświetlać obrazy w kolorze. Do dziś obrazy Starego i Nowego Testamentu znajdują zastosowanie w pracy duszpasterskiej.

e-slajd projekt jest częścią całego systemu nazwanego OPTInium 1.1